Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ve Bilimsel Çalışmalarda Kullanılabilecek her türlü verinin eldesi ve yorumlanması Dyestatic ve İZU laboratuvarları ortaklığı ile gerçekleştirilmektedir.

Antosiyanin Profil Analizi Hizmet Alımı

Malvidin-3-O-glucoside chloride

Peonidin-3-O-glucoside chloride

Cyanidin-3,5-di-O-glucoside

Pelargonidin 3,5-di-O-glucoside chloride

Cyanidin-3-O-rutinoside chloride

Cyanidin 3-O-glucoside chloride

Delphinin chloride, Delphinidin 3-O-β-D-glucoside chloride

Pelargonidin 3-O-glucoside chloride

Toplam Antosiyanin Tayini (pH Differantial metodu)

Lütfen iletişime Geçin.

Toplam Flavonoid Analizi

Lütfen iletişime Geçin.

Antosiyanin Biyoerişebilirliği (in-vitro)

Malvidin-3-O-glucoside chloride

Peonidin-3-O-glucoside chloride

Cyanidin-3,5-di-O-glucoside

Pelargonidin 3,5-di-O-glucoside chloride

Cyanidin-3-O-rutinoside chloride

Cyanidin 3-O-glucoside chloride

Delphinin chloride, Delphinidin 3-O-β-D-glucoside chloride

Pelargonidin 3-O-glucoside chloride

Antioksidan Aktivite Tayini (DPPH)

Lütfen iletişime Geçin.

in vitro Biyoerişebilirlik

Vitaminler

Aminoasitler

İleri Glikasyon Öncülleri

Glisemik İndeks

Toplam Fenolik Analizi (Folin Cioceltau Metodu)

Lütfen iletişime Geçin.

Analiz ve Veri Yorumlama | Dyestatic Gıda ve Arge Danışmanlık Ltd. Şti.

© Designed by Dyestatic