© Designed by Dyestatic

DOĞAL KATKI MADDELERİ

Doğal kaynaklardan en verimli yöntemlerle elde edilmiş, proses şartlarına dayanıklı; sağlıklı ve helal boyaların üretimine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekteyiz.